Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania (35/2023)

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania, darowizny na rzecz podmiotów wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) następujących zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Wykaz zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela:

  • w sprawach dotyczących składników majątku ruchomego: Małgorzata Wolf, e-mail: malgorzata.wolf@nik.gov.pl tel. 61 65 56 203,
  • w sprawach dotyczących procedury składania i rozpatrywania wniosków: Jakub Jurek, e-mail: jakub.jurek@nik.gov.pl tel. 61 65 56 200.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie, darowiznę można składać przesyłając w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. wniosek o nieodpłatne przekazanie, darowiznę zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego lub wartości niematerialnych i prawnych (wzór wniosku - plik DOCX) na adres:

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
„Wniosek o zbędne składniki majątku"
ul. Dożynkowa 9H
61-622 Poznań

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2023-11-16
Data publikacji:
2023-11-16
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2023-11-16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy