Przekazane/darowane zbędne składniki majątku ruchomego

Informacja o darowiznach składnikach rzeczowych jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust. 1 oraz w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r poz. 729), którym można przekazać lub darować zbędne składniki majątku ruchomego.

NAZWA INSTYTUCJI

RODZAJ SKŁADNIKA RZECZOWEGO

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Św. Ludwiki w Poznaniu

sprzęt komputerowy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

sprzęt komputerowy

Szkoła Podstawowa nr 68 w Poznaniu

sprzęt komputerowy

meble

 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl