Przekazane/darowane zbędne składniki majątku ruchomego

Informacja o przekazanych darowiznach jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust.1 oraz w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r poz. 729 ), którym można przekazać lub darować zbędne składniki majątku ruchomego.

LP.

NAZWA INSTYTUCJI

RODZAJ SKŁADNIKA RZECZOWEGO

1

Gmina Buczek

Sprzęt komputerowy

2

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

Sprzęt komputerowy

3

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fundacja

Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

Sprzęt komputerowy

4

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Sprzęt komputerowy

5

Miasto Piastów, Przedszkole

Miejskie Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Piastowie

Sprzęt komputerowy

6

Dom Dziecka  Nr 15 w Łodzi

Sprzęt komputerowy

7

Dom Dziecka  Nr 6 w Łodzi

Sprzęt komputerowy

8

Caritas Bliźnim w Łomży

Sprzęt komputerowy

9

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

Sprzęt komputerowy

10

Urząd Gminy Wodzierady

Sprzęt komputerowy

11

Urząd Gminy Konopnica

Sprzęt komputerowy

12

Urząd Gminy Goworowo

Meble biurowe

13

Przedszkole Miejskie  Nr 3 w Piastowie

Meble biurowe

14

Urząd Miasta w Łodzi

Meble biurowe

15

Fundacja na Rzecz Wspierania Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin 

„W Kontakcie” w Warszawie

Meble biurowe

16

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy im. Matki Teresy z Kalkuty w Żołyni

Meble biurowe

17

Stowarzyszenie SPOZA  Warszawa

Meble biurowe

18

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Sprzęt komputerowy

19

Szkoła Podstawowa Nr.264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie

Sprzęt komputerowy

20

Caritas Diecezji Siedleckiej

Meble biurowe

Informacja Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie o nieodpłatnych przekazaniach i darowiznach rzeczowych składników majątku ruchomego

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl