Przekazane/darowane zbędne składniki majątku ruchomego

Informacja o przekazanych darowiznach składników rzeczowych jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust.1 oraz w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r poz. 2004), którym można przekazać lub darować zbędne składniki majątku ruchomego.

NAZWA INSTYTUCJI

RODZAJ SKŁADNIKA RZECZOWEGO

Fundacji Nubia z Redy

sprzęt komputerowy, telefony komórkowe

Przedszkole Samorządowe nr 9 w Kielcach

sprzęt komputerowy

Szkoła Podstawowa nr 264 w Warszawie

sprzęt komputerowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

sprzęt komputerowy

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w Kielcach

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Akademia Innowacji Społecznych w Bieganowie

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie

Polski Czerwony Krzyż

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych w Jabłonnej

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Mrągowski Stowarzyszenie Wspierania Rodzin w Morągu

sprzęt komputerowy

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie

sprzęt komputerowy

Zespół Szkół Publicznych w Mostach

sprzęt komputerowy

Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie

sprzęt komputerowy

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Gaju Małym

sprzęt komputerowy

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie

sprzęt komputerowy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

centrala telefoniczna z telefonami

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach

sprzęt komputerowy
meble biurowe

Przedszkole Samorządowe nr 30 w Kielcach

sprzęt komputerowy

Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach

sprzęt komputerowy

Gmina Niemce

sprzęt komputerowy, system nagłaśniający, telefon, szafka biurowa

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej

sprzęt komputerowy

Gmina Stegna

samochód osobowy*

Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach

sprzęt komputerowy

* Najwyższa Izba Kontroli przekazała nieodpłatnie gminom Jedlińsk – woj. Mazowieckie i Stegna – woj. Pomorskie pojazdy, które były wykorzystywane przez pracowników NIK w celach służbowych. Pojazdy zostały przekazane w związku z ich amortyzacją. Ich stan techniczny pozwala na dalsze wykorzystanie przez ww. jednostki samorządu terytorialnego. Przekazanie nastąpiło zgodnie z § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku „w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa”. Przytoczone rozporządzenie stanowi, iż istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania zamortyzowanych składników rzeczowych majątku ruchomego jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2023-10-22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy