Przekazane/darowane zbędne składniki majątku ruchomego

Informacja o przekazanych/ darowiznach składników rzeczowych jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust.1 oraz w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r poz. 729), którym można przekazać lub darować zbędne składniki majątku ruchomego.

NAZWA INSTYTUCJI

RODZAJ SKŁADNIKA RZECZOWEGO

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

meble

 

Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach

sprzęt komputerowy

meble

Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie

sprzęt komputerowy

meble

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN w Radomiu

meble

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawa

sprzęt komputerowy

meble

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

sprzęt komputerowy

 

Miasto Milanówek

sprzęt drukarski

 

Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych

W Ostrowie

sprzęt komputerowy

 

Szkoła Podstawowa w Turzym Polu

sprzęt komputerowy

 

Urząd Gminy Brzozów

sprzęt komputerowy

Rzecznik Praw Pacjenta

sprzęt komputerowy

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2018-06-06
Data publikacji:
2018-06-06
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
2019-08-01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl