Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa (kontrola sprawdzająca)

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/187/LWR
Data publikacji: 2013-09-26 14:35
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

  PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 50-951 WROCŁAW

 • URZĄD GMINY W POLKOWICACH

  RYNEK 1, 59-100 POLKOWICE

 • URZĄD MIASTA LEGNICA

  PL. SŁOWIAŃSKI 8, 59-220 LEGNICA

 • URZĄD MIASTA W JELENIEJ GÓRZE

  UL. SUDECKA 29, 58-500 JELENIA GÓRA

 • URZĄD MIASTA W WAŁBRZYCHU

  PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH

 • URZĄD MIEJSKI WE WROCŁAWIU

  PL. NOWY TARG 1/8, 50-141 WROCŁAW

Data publikacji: 2013-09-26 14:35:51

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy