Wybrane aspekty działalności Gminy Miasta Wąbrzeźno w latach 2019-2022

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/22/001/LBY
Data publikacji: 2022-08-09 08:06
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miasta

    Wąbrzeźno ul. Wolności 18

Data publikacji: 2022-08-09 08:06:02

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy