Prawidłowość przygotowania oraz przeprowadzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00.2-320/20 o wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: S/21/002/LKI
Data publikacji: 2022-05-12 11:24
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

    25-955 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Data publikacji: 2022-05-12 11:24:30

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy