Sprawowanie przez organy gminy miejskiej Mrągowo nadzoru właścicielskiego nad Miasteczko Westernowe Mrongoville spółka z o.o. w Mrągowie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: S/20/004/LOL
Data publikacji: 2021-07-20 08:00
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MIASTECZKO WESTERNOWE MRONGOVILLE SP. Z O.O. W MRĄGOWIE

    ul. Mikołaja Kopernika 11, 11-700 MRĄGOWO

  • URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

    ul. Królewiecka 60A, 11-700 MRĄGOWO

Data publikacji: 2021-07-20 08:00:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl