Prawidłowość gospodarowania i sprawowania nadzoru nad wybranymi zabytkami nieruchomymi przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

Nr ewidencyjny: S/20/002/LWA
Data publikacji: 2021-07-02 12:50
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy Prażmów

    ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

  • Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna

    ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin - Jeziorna

  • Urząd Miasta Milanówka

    ul. Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Data publikacji: 2021-05-26 15:44:03

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-06-15 07:30:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-06-15 07:30:22 Andrzej Gaładyk 2021-07-02 12:50:52
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl