Dostępność zmodernizowanych obiektów infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania w wybranych miastach województwa pomorskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: S/20/001/LGD
Data publikacji: 2021-07-26 15:06
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA GDYNI

    Al. Marszałka. Piłsudskiego 52/54, 81-382 GDYNIA

  • URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH

    ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 KARTUZY

  • URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

    ul.Plac Marsz.J.Piłsudskiego 1, 83-110 TCZEW

Data publikacji: 2021-07-26 15:06:46

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy