Ochrona praw pracowniczych delegowanych do Państw UE w zakresie transferu składek na ubezpieczenie społeczne naliczanych przez zagraniczne kasy urlopowe m.in. przy wypłatach ekwiwalentów za niewykorzystany urlop

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

Nr ewidencyjny: S/19/005/LOP
Data publikacji: 2021-01-26 08:10
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala w Warszawie

    01-748 Warszawa ul. Szamocka 3,5

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

    45-701 Opole ul. Wrocławska 24

Data publikacji: 2021-01-26 08:10:04

Wprowadził/a: Krzysztof Andrzejewski

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl