Realizacja wybranych zadań przez Gminę Konstantynów Łódzki.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: S/19/004/LLO
Data publikacji: 2020-07-31 08:39
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIEJSKI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

    ul.Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki

Data publikacji: 2020-07-31 08:39:37

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl