Ochrona rezerwatu przyrody "Rzeka Drwęca" przed zanieczyszczeniem przez ścieki przemysłowe i komunalne

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/19/004/LBY
Data publikacji: 2019-11-26 14:33
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Lubickie Wodociągi sp.z o.o.

  Lubicz ul. Toruńska 56

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.

  Golub-Dobrzyń ul.Mostowa 8B

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

  Brodnica ul.Ustronie 20

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  Bydgoszcz ul.Dworcowa 81

 • Urząd Gminy

  Ciechocin

Data publikacji: 2019-11-26 14:33:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl