Realizacja przez Miasto Gorlice zadania polegającego na organizacji strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: S/19/003/LKR
Data publikacji: 2019-08-29 11:20
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GORLICKIE CENTRUM KULTURY

    ul. Józefa Michalusa 4, 38-320 GORLICE

  • URZĄD MIEJSKI W GORLICACH

    Rynek 2, 38-300 GORLICE

Data publikacji: 2019-08-29 11:20:55

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl