Realizacja przez wybrane gminy województwa wielkopolskiego i lubuskiego zadań z zakresu zapobiegania bezdomności i opieki nad zwierzętami

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: S/19/002/LPO
Data publikacji: 2019-12-11 13:01
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD MIASTA I GMINY MARGONIN

  ul. Kościuszki 13, 64-830 MARGONIN

 • URZĄD MIASTA PIŁY

  pl. Staszica 10, 64-920 PIŁA

 • URZĄD MIEJSKI W CHODZIEŻY

  ul.Ignacego J. Paderewskiego 2, 64-800 CHODZIEŻ

 • URZĄD MIEJSKI W SKWIERZYNIE

  Rynek 1, 66-440 SKWIERZYNA

 • URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

  ul. Kościuszki 34, 64-730 WIELEŃ

 • VET- ZOO SERWIS LEK.WET. ZENON JAŻDŻEWSKI TRZCIANKA

  ul. Marii Konopnickiej 62, 64-980 TRZCIANKA

Data publikacji: 2019-12-11 13:01:38

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl