Prowadzenie przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski" postępowań w sprawie wyboru operacji w ramach "strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: S/19/001/LPO
Data publikacji: 2019-08-29 11:20
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "DŁUGOSZ KRÓLEWSKI" W BRZEZINACH

    ul. 1000-lecia 10, 62-874 BRZEZINY

Data publikacji: 2019-08-29 11:20:54

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl