Gospodarowanie środkami finansowymi, prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz sprawowanie nadzoru nad nadleśnictwami przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: S/18/004/LLU
Data publikacji: 2019-08-08 10:38
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • NADLEŚNICTWO LUBARTÓW

  ul. Gen. Kleeberga 17, 21-100 LUBARTÓW

 • NADLEŚNICTWO RUDNIK

  ul. Rzeszowska 198, 37-420 RUDNIK NAD SANEM

 • NADLEŚNICTWO TOMASZÓW

  ul. Mickiewicza 1 Pasieki, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

 • REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE

  ul. Czechowska 4, 20-950 LUBLIN

Data utworzenia:2019-08-06 12:10:19

Data publikacji:2019-08-08 10:38:04

Wprowadził/a:Bogdan Ulka

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl