Finansowe wspieranie rozwoju sportu przez miasto Ostrów Wielkopolski

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: S/18/003/LPO
Data publikacji: 2019-05-09 10:42
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIEJSKI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

    al. Powstańców Wlkp. 18, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Data publikacji: 2019-05-09 10:42:32

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl