Ochrona jakości wód przeznaczonych do spożycia w Gminie Białe Błota

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/18/003/LBY
Data publikacji: 2019-03-28 05:19
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy

    Białe Błota ul.Szubińska 7

  • Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp.z o.o.

    Białe Błota ul.Betonowa 1 A

Data utworzenia:2019-03-25 14:40:24

Data publikacji:2019-03-28 05:19:21

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl