Prowadzenie kontroli udzielania świadczeń stomatologicznych w województwie podkarpackim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: S/18/002/LLU
Data publikacji: 2018-11-06 14:30
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

    ul. Zamkowa 8, 35-032 RZESZÓW

Data utworzenia:2018-09-10 10:20:55

Data publikacji:2018-11-06 14:30:24

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl