Prawidłowość zabezpieczenia przed hałasem powodowanym przez ruch transportowy na drodze ekspresowej S-8 i autostradzie A-1

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: S/18/001/LLO
Data publikacji: 2018-10-25 10:56
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

    91-857 Łódź, ul. Irysowa 2

Data utworzenia:2018-10-25 10:50:19

Data publikacji:2018-10-25 10:56:02

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl