Leczenie i rehabilitacja chorych i rannych zwierząt wolno żyjących (dzikich) prowadzone na terenie Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/18/001/LBY
Data publikacji: 2018-10-29 10:58
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • "Czapla" Gabinet Lekarzy Weterynarii K.Żywna i Partnerzy

    Białe Błota ul.Centralna 108

  • Urząd Miasta

    Bydgoszcz ul.Jezuicka 1

Data utworzenia:2018-09-07 14:30:31

Data publikacji:2018-10-29 10:58:01

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl