Wybrane aspekty funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Bytomiu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: S/17/008/LKA
Data publikacji: 2019-02-21 16:18
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu

    Rynek 19 Bytom 41-902

  • Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bytomiu

    pl. Kościuszki 11 Bytom 41-902

  • Urząd Miejski w Bytomiu

    ul. Parkowa 2 Bytom 41-902

Data utworzenia:2019-02-14 13:21:24

Data publikacji:2019-02-21 16:18:47

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl