Działalność organów administracji publicznej związanej z lokowaniem przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, na terenie Gminy Sieniawa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: S/17/005/LRZ
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Starostwo Powiatowe w Przeworsku

    37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10

  • Urząd Miasta i Gminy Sieniawa

    37-530 Sieniawa, Rynek 1

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

    35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 28

Data utworzenia:2018-09-07 09:20:45

Data publikacji:2018-10-02 11:33:35

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl