Prawidłowość dysponowania wybranymi składnikami majątku oraz środkami finansowymi przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kętrzynie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: S/17/003/LOL
Data publikacji: 2018-11-06 14:30
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W KĘTRZYNIE

    ul. Poznańska 6, 11-400 KĘTRZYN

  • URZĄD MIASTA KĘTRZYN

    ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 KĘTRZYN

Data utworzenia:2018-09-03 08:00:50

Data publikacji:2018-11-06 14:30:25

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl