Wydatkowanie środków publicznych w trakcie łączenia szpitali w Przemyślu i wpływ tego procesu na dostępność świadczeń opieki medycznej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: S/16/007/LRZ
Data publikacji: 2019-06-25 15:06
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Szpital Wojewódzki Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, ul. J. Słowackiego 85

  • Urząd Miejski w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, Rynek 1

  • Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

Data utworzenia:2018-09-19 15:50:37

Data publikacji:2018-09-19 15:50:37

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2019-06-24 12:40:19

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-06-24 12:40:19 Andrzej Gaładyk 2019-06-25 15:06:15
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl