Wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w okresie pandemii COVID-19 w województwie pomorskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: R/21/002/LGD
Data publikacji: 2022-11-15 20:21
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU

  Słowackiego 74, 82-200 MALBORK

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM

  Niepodległości 9, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

 • POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

  ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK

 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

  ul. prof. M. Raciborskiego 2a, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

  ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK

Data publikacji: 2022-11-15 20:21:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy