Wykonanie zadań w zakresie interwencji kryzysowej przez powiaty

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: R/19/004/KPS
Data publikacji: 2020-09-17 14:14
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOLSZTYNIE

    ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 WOLSZTYN

  • POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ZIELONCE

    ul. Józefa Poniatowskiego 29, 05-200 ZIELONKA

Data publikacji: 2020-09-17 14:14:40

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl