Bezpieczeństwo osadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: R/19/003/KPB
Data publikacji: 2021-02-18 15:07
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

    03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 1

Data publikacji: 2021-02-18 15:07:23

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl