Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych (kontrola rozpoznawcza)

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: R/19/002/LRZ
Data publikacji: 2021-12-16 12:50
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MAGRA PODGÓRSKA i TOMCZYK-SIWIEC LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA w Dębicy

    39-200 Dębica, ul. Kościuszki 18

  • Samodzielny Publiczny zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku

    38-524 Besko, ul. Błonie 3

  • Samodzielny Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

    36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4

Data publikacji: 2021-12-16 12:50:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-12-20 08:27:45

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-12-20 08:27:45 Andrzej Gaładyk 2021-12-20 08:27:45
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl