Wsparcie dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: R/19/001/LBY
Data publikacji: 2020-10-29 15:28
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centrum Służby Rodzinie - Dom Samotnej Matki i. S. Leszczyńskiej

  Łódź ul. Broniewskiego 1

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Łódź ul. Kilińskiego 102/102a

 • Ośrodek Pomocy Społecznej

  Świecie ul. gen.J.Hallera 11

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Świecie ul.Wojska Polskiego 195a

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Łódź ul. Piłsudskiego 133D

Data publikacji: 2020-10-29 15:28:10

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl