Państwowa hodowla koni w Polsce - kontrola rozpoznawcza

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr ewidencyjny: R/19/001/KRR
Data publikacji: 2020-09-17 14:14
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z O. O.

    ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków

  • Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z O. O. w Kamieńcu Ząbkowickim

    pl. Kościelny 1, 57-230Kamieniec Ząbkowicki

  • Stadnina Koni w Prudniku

    ul. Jesionkowa 2, 48-200 Prudnik

Data publikacji: 2020-09-17 14:14:39

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl