Realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia w latach 2016-2018

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

Nr ewidencyjny: R/18/003/KZD
Data publikacji: 2020-09-17 14:11
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA W ŁODZI

    ul. Św. Teresy Od Dz. Jezus 8, 90-950 ŁÓDŹ

  • URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

    ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Data publikacji: 2020-09-17 14:11:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl