Ściągalność należności od dłużników alimentacyjnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: R/18/002/LKA
Data publikacji: 2019-11-28 11:27
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

  42-500 Będzin ul. 11 Listopada 1

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi

  41-250 Czeladź ul. 17 Lipca 27

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie

  42-300 Myszków ul. Kazimierza Pułaskiego 7

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie

  41-260 Sławków ul. Kościelna 11

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

  43-100 Tychy ul. Budowlanych 59

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach

  42-580 Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 125

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach

  42-584 Dobieszowice ul. T. Kościuszki 25C

 • Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

  42-500 Będzin ul. Ignacego Krasickiego 17

 • Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

  42-300 Myszków ul. Partyzantów 21

 • Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

  43-100 Tychy ul. Budowlanych 59

Data publikacji: 2019-11-28 11:27:20

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2019-12-04 09:20:20

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-12-04 09:20:20 Andrzej Gaładyk 2019-12-04 14:57:38
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl