Przygotowanie i realizacja zadań związanych z organizacją The World Games 2017 przez Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe Sp. z o.o.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: R/18/001/LWR
Data publikacji: 2020-10-02 07:52
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • WROCŁAWSKI KOMITET ORGANIZACYJNY-ŚWIATOWE IGRZYSKA SPORTOWE 2017 SP.Z O.O. (W LIKWIDACJI)

    Rynek 13, 50-101 WROCŁAW

Data publikacji: 2020-10-02 07:52:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl