Wykonywanie zadań związanych z podatkiem od wartości dodanej (VAT) rozliczanym w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS)

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: R/18/001/LKA
Data publikacji: 2020-07-31 08:39
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w Warszawie

    03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 15

  • Ministerstwo Finansów w Warszawie

    00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

  • Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi

    90-436 Łódź Aleja Tadeusza Kościuszki 85

Data publikacji: 2020-07-31 08:39:37

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl