Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: R/17/003/LLO
Data publikacji: 2019-02-15 14:59
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

    93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10

  • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

    90-950 Łódź, ul. Gdańska 38

  • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

    91-420 Łódź, ul. Północna 27/29

Data utworzenia:2019-01-02 15:20:25

Data publikacji:2019-02-15 14:59:00

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl