Realizacja przez Politechnikę Gdańską obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: R/17/002/LOL
Data publikacji: 2018-10-30 12:20
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • POLITECHNIKA GDAŃSKA

    ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 GDAŃSK

Data utworzenia:2018-10-29 14:20:18

Data publikacji:2018-10-30 12:20:09

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl