Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w wybranych miastach województwa pomorskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: R/17/002/LGD
Data publikacji: 2019-09-13 11:08
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD MIASTA RUMI

  ul. Sobieskiego 7, 84-230 RUMIA

 • URZĄD MIASTA W KOŚCIERZYNIE

  ul. 3 Maja 9A, 83-400 KOŚCIERZYNA

 • URZĄD MIEJSKI W KWIDZYNIE

  ul. Warszawska 19, 82-500 KWIDZYN

 • URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

  ul. Armii Krajowej 14, 84-300 LĘBORK

 • URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

  Plac Zwycięstwa 3, 76-200 SŁUPSK

 • URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

  pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 WEJHEROWO

Data publikacji: 2019-09-13 11:08:29

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl