Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Wywiązywanie się z obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące handel internetowy

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: R/08/011/lki
Data publikacji: 2009-02-16 00:00
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
    25-647 Kielce, ul. Częstochowska 20
  • Ministerstwo Finansów
    00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
  • Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach
    25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

Data utworzenia: 2009-02-16 11:12:42
Data publikacji: 2009-02-16 11:12:53
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Informacja o dofinansowaniu inwestycji NIK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052