Realizacja Strategii Rozwoju Sportu w województwie śląskim do roku 2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: P/22/056/LKA
Data publikacji: 2022-11-30 11:00
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Automobilklub Ziemi Tyskiej w Tychach

  ul. Jana Barona 30, 43-100 Tychy

 • Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka w Szczyrku

  ul. Dębowa 2, 43-370 Szczyrk

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie

  ul. W.Sikorskiego 7A, 41-922 Radzionków

 • Śląska Federacja Sportu w Katowicach

  ul. T.Kościuszki 191, 40-525 Katowice

 • Śląski Związek Judo w Bytomiu

  ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom

 • Spec.Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

  ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz

 • Stadion Śląski Spółka z o.o. w Katowicach

  ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Data publikacji: 2022-11-30 11:00:13

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy