Bezpieczeństwo informacji w pracy na odległość i mobilnym przetwarzaniu danych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: P/21/081/LOL
Data publikacji: 2022-07-19 08:29
Dział tematyczny: informatyzacja

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE

  Al.Marszał.J. Piłsudskiego 59A, 10-950 OLSZTYN

 • KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 WARSZAWA

 • STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH

  ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 BARTOSZYCE

 • STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI

  Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 GOŁDAP

 • URZĄD GMINY JEDWABNO

  ul. Warmińska 2, 12-122 JEDWABNO

 • URZĄD GMINY W GIETRZWAŁDZIE

  ul. Olsztyńska 2, 11-036 GIETRZWAŁD

 • URZĄD MIEJSKI W MORĄGU

  ul. 11 Listopada 9, 14-300 MORĄG

 • URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU

  Ratusz 1, 11-015 OLSZTYNEK

 • URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

  pl. św. Wojciecha 5, 14-400 PASŁĘK

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W OLSZTYNIE

  ul. Dworcowa 28, 10-437 OLSZTYN

 • WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

  ul. Podwale 1, 10-076 OLSZTYN

Data publikacji: 2022-07-19 08:29:42

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy