Realizacja "Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego - Etap V 2016-2020"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: P/21/073/LKR
Data publikacji: 2022-05-09 10:22
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

  ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKÓW

 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

  ul. Stefana Batorego 5, 02-591 WARSZAWA

 • STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU

  ul. S. Wyspiańskiego 10, 32-602 OŚWIĘCIM

 • URZĄD GMINY OŚWIĘCIM

  ul. Zamkowa 12, 32-600 OŚWIĘCIM

 • URZĄD GMINY W BRZESZCZACH

  ul. Kościelna 4, 32-620 BRZESZCZE

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

  ul. Racławicka 56, 30-017 KRAKÓW

 • URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM

  ul. Zaborska 2, 32-600 OŚWIĘCIM

 • URZĄD MIEJSKI W CHEŁMKU

  ul. Krakowska 11, 33-660 CHEŁMEK

Data publikacji: 2022-05-09 10:22:54

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy