Centra kształcenia praktycznego, ustawicznego i zawodowego w województwie świętokrzyskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: P/21/071/LKI
Data publikacji: 2021-11-03 08:04
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A

 • Centrum Kształcenia Zawodowego CK

  25-665 Kielce, ul. Łódzka 200

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

  26-026 Morawica, ul. Kielecka 7

 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

  27-200 Starachowice, ul. inż. W. Rogowskiego 14

 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół im. S. Staszica w Staszowie

  28-200 Staszów, ul. Koszarowa 7

 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Generała S. Roweckiego "Grota"

  28-300 Jędrzejów, ul. Stefana Okrzei 63

 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. AK w Skarżysku-Kamiennej

  26-110 Skarżysko-Kamienna, Aleja Tysiąclecia 20

 • Kuratorium Oświaty w Kielcach

  25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Data publikacji: 2021-11-02 15:50:21

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-11-02 15:57:34

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-02 15:57:34 Andrzej Gaładyk 2021-11-03 08:04:36
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl