Ochrona zabytków techniki w województwie śląskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: P/21/070/LKA
Data publikacji: 2022-05-10 12:35
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-902 Bytom

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

  ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

 • Urząd Miasta Chorzów

  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

 • Urząd Miasta Czeladź

  ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź

 • Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

  ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

 • Urząd Miejski w Bytomiu

  ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

 • Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

  ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

  ul. Francuska 12, 40-013 Katowice

Data publikacji: 2022-03-04 11:00:23

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-03-08 10:00:23

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-03-08 10:00:23 Andrzej Gaładyk 2022-05-10 12:35:14
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy