Utworzenie i funkcjonowanie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: P/21/068/LKA
Data publikacji: 2022-05-06 13:03
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Metropolitalny Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach

    ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice

  • Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

    ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice

Data publikacji: 2022-04-05 14:10:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-04-08 10:30:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-04-08 10:30:22 Andrzej Gaładyk 2022-05-06 13:03:49
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy