Realizacja zadań antykryzysowych przez banki

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/21/011/KBF
Data publikacji: 2022-05-11 10:19
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie

  Ul. Łopuszańska 38 d 02-233 Warszawa

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa

 • Narodowy Bank Polski

  ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

  ul. Puławska 15 02-515 Warszawa

 • Santander Bank Polska S.A. w Warszawie

  al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa

Data publikacji: 2022-05-11 10:19:41

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy