Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/005/LOL
Data publikacji: 2022-04-28 08:02
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCIANACH

  ul. Wojska Polskiego 7, 11-410 BARCIANY

 • KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE

  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 OLSZTYN

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLECKU

  ul. Kolejowa 31, 19-400 OLECKO

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

  Al.Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 OLSZTYN

 • URZĄD GMINY W BARCIANACH

  ul. Szkolna 3, 11-410 BARCIANY

 • URZĄD MIASTA OLSZTYNA

  Plac Jana Pawła II 1, 10-101 OLSZTYN

 • URZĄD MIEJSKI W OLECKU

  Plac Wolności 3, 19-400 OLECKO

 • WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 OLSZTYN

Data publikacji: 2022-04-28 08:02:57

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy