Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/005/LKI
Data publikacji: 2022-04-28 08:02
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

  26-001 Masłów, ul. Jana Pawła II 5

 • Kuratorium Oświaty w Kielcach

  25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

  28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

  25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

 • Urząd Gminy Masłów

  26-001 Masłów, ul. Spokojna 2

 • Urząd Miejski w Jędrzejowie

  28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33A

Data publikacji: 2022-01-28 15:00:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-03-18 10:30:23

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-03-18 10:30:23 Andrzej Gaładyk 2022-04-28 08:02:57
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy