Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/005/LBI
Data publikacji: 2022-04-28 08:02
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

  ul. Stawiskowska 10, 18-421 Piątnica Poduchowna

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

  ul. T. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  ul.Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

  ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok

 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

 • Urząd Gminy Piątnica

  ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

 • Urząd Gminy w Siemiatyczach

  ul. T. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

 • Urząd Miejski w Białymstoku

  ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Data publikacji: 2022-04-28 08:02:56

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy