Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Jednostka kontrolująca: Departament Administracji Publicznej

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/005/KAP
Data publikacji: 2022-04-28 08:02
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu

  07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 45, woj. Mazowieckie

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

  00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, woj. Mazowieckie

 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie

  00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, woj. Mazowieckie

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

  26-612 Radom, ul. Limanowskiego 134, woj. Mazowieckie

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu

  05-600 Grójec, Aleja Niepodległości 6, woj. Mazowieckie

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki

  00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, woj. Mazowieckie

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

  05-600 Grójec, ul Józefa Piłsudskiego 47, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Zabrodziu

  07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, woj. Mazowieckie

 • Urząd Miejski w Radomiu

  26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30, woj. Mazowieckie

Data publikacji: 2021-12-30 10:40:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-03-14 10:30:27

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-03-14 10:30:27 Andrzej Gaładyk 2022-04-28 08:02:56
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-02-09 12:40:42 Andrzej Gaładyk 2022-02-09 12:40:42
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-27 12:00:46 Andrzej Gaładyk 2022-01-27 12:00:46
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-27 09:53:13 Andrzej Gaładyk 2022-01-27 09:53:13
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy