Gospodarka finansowa instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2018-2020 (I półrocze).

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

Nr ewidencyjny: P/20/085/LWA
Data publikacji: 2021-08-13 08:21
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota Miasta St. Warszawy

  ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

  Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

 • Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

  ul. Piotra Wysockiego 11, 03-371 Warszawa

 • Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

  ul. Freta 16, 00-227 Warszawa

 • Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

  ul. Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa

 • Stołeczna Estrada

  ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa

 • Teatr Lalka w Warszawie

  ul. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

 • Teatr Muzyczne Roma w Warszawie

  ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

 • Teatr Rampa na Targówku w Warszawie

  ul. Kołowa 20, 03-536 Warszawa

 • Teatr Rozmaitości w Warszawie

  ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Data publikacji: 2021-08-13 08:21:59

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl